VSDM

FileType.VSDM field

Visio Macro-Enabled Drawing (.vsdm) är ritfiler som skapats med Microsoft Visio-programmet som stöder makron. VSDM-filer är OPC/XML-ritningar som liknar VSDX, men som också ger möjlighet att köra makron när filen öppnas. Läs mer om detta filformathär .

public static readonly FileType VSDM;

Se även